Kontakt

Drvo – trgovina d.o.o.


Industrijska 3

Industrijska ul. 3 33520 Slatina

Telefon:

+385 (33) 401 145
+385 (33) 401 146
+385 (33) 401 170
+385 (33) 401 171
+385 (33) 401 917

Pogon 1 | Industrijska 11


Pogon 2 | Industrijska 3


Izdvojen pogon| Industrijska 11/c


Kontakt forma